Kandidaten whatsApp

 

Volg ons op Facebook

 

 

Foto auto's Rijschool Non Stop

 

 

235 beoordelingen

 

 

 

Privacybeleid

Indien er wordt ingeschreven bij Rijschool Non Stop, geef je door ondertekening van onderhavig privacy beleid uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens door Rijschool Non stop in lijn met het privacy beleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken. Wij adviseren je om het Privacy Beleid goed door te lezen.

Persoonsgegevens die door Rijschool Non Stop verwerkt worden.

Rijschool Non Stop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons inschrijfformulier of telefonisch aan ons zijn verstrekt.

 • CBR registratienummer
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bijzondere gegevens - Gegevens omtrent gezondheid indien deze van belang zijn wat betreft de rijvaardigheid.

Met welk doel verwerkt Rijschool Non Stop uw persoonsgegevens

Rijschool Non Stop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw betaling
 2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 3. Je te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten/producten.
 4. Om goederen bij je af te kunnen leveren en onze diensten te kunnen verlenen.
 5. Een foto kan, nadat er door jouw daarvoor toestemming is gegeven, gemaakt worden om deze als je geslaagd bent te vermelden op onze Facebook of Instagram-pagina.
 6. De mogelijkheid te bieden een account aan te maken dat noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst met Rijschool Non Stop.
 7. Rijschool Non Stop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte/boekhouding. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Rijschool Non Stop neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijschool Non Stop tussen zit. Indien er wel sprake is van geautomatiseerde verwerking: Gebruikt Rijschool Non Stop de volgende computerprogramma's of -systemen: - Plan Go , het systeem voor de verwerking en het bijhouden voor het in plannen van de rijlessen, facturatie, betalingen en verwerking bij inschrijving van de persoonsgegevens.  

Hoe lang bewaart Rijschool Non Stop uw persoonsgegevens

Rijschool Non Stop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijschool Non Stop verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door naam rijschool. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.   Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rijschool-non-stop.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.

Rijschool Non Stop wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.  Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons   Rijschool Non Stop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het Privacybeleid kan, indien dat door Rijschool Non Stop, dan wel door de Wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden, gewijzigd worden. De wijzigingen worden via de website van Rijschool Non Stop bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacybeleid na te gaan.

Contactgegevens

Rijschool Non Stop is gevestigd aan de Willem Elsschotstraat 13, 6921 TR, te Duiven

Website: www.rijschool-non-stop.nl

E-mailadres: info@rijschool-non-stop.nl

Telefoonnummer: 06-19997977