Kandidaten whatsApp

 

Volg ons op Facebook

 

 

Foto auto's Rijschool Non Stop

 

 

170 beoordelingen

 

 

 

Het rijbewijs theorie examen

Voordat je praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto.

Als je daarvoor slaagt, ontvang je na afloop een uitslagformulier. Het theoriecertificaat bestaat sinds 1 maart 2010 niet meer. Het resultaat van het examen wordt via de elektronische weg vastgelegd.

Het theoriecertificaat is een anderhalf jaar geldig.

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn.

Het examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar je zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen.

  • 25 vragen over gevaarherkenning;
  • 30 vragen over verkeersregels;
  • 10 vragen over verkeersinzicht.

Voordat je het theorie-examen voor de personenauto mag doen, moet je het volgende overhandigen:

  • Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs.
  • Oproep voor het examen

Wanneer ben je geslaagd?

  • Als je tenminste 13 vragen goed hebt ( van de 25 ) van het onderdeel gevaarherkenning.
  • Als je tenminste 35 vragen goed hebt ( van de 40 ) van het onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.